Tài khoản người dùng cho gmail doanh nghiệp creativevietnam là gì?


Thủ tục cài đặt, thanh toán cũng như bàn giao tài khoản quản trị Admin cho gmail doanh nghiệp creativevietnam như thế nào?

Sau khi bạn đã lựa chọn gói gmail doanh nghiệp creativevietnam phù hợp với doanh nghiệp của bạn, bạn gửi cho chúng tôi tên miền mà bạn creativevietnam cần cài đặt email, bên Creative Vietnam sẽ tiến hành cài đặt và bàn giao cho KH sử dụng. Trong quá trình sử dụng Creative Vietnam chúng tôi sẽ gửi Hợp đồng và Hóa đơn cho bạn. Sau khi bạn đã nhận được đầy đủ giấy tờ cho gmail tên miền creativevietnam, bạn hãy tiến hành làm thủ tục thanh toán cho Creative Vietnam.

#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #emailtenmienriengcreativevietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *